•  : 
  •  : Dec 19, 2014 ~ Dec 19, 2014
  •  : Uijeongbu Art Center Grand Theater
  •  : Kazumi Tateishi, Mao Suzuki, Shinobu Sato
  •  : 
  •  : 90
  •  : 
  •  -
  •  -
  •  -
-
-